ZASADY WSPÓŁPRACY

 

„Czytaj uważnie Twoją umowę z wydawcą. Pamiętaj, że duży druk daje, a mały zabiera.”

/H. Jackson Brown, Jr/

 

Aby nasza współpraca przebiegała bezproblemowo, a każda ze stron po jej zakończeniu była zadowolona, proponujemy konkretne rozwiązania.

 

  1. Określenie przedmiotu umowy

Na początku zostaje określony przedmiot umowy. Klient przedstawia swoje oczekiwania oraz propozycje. Nasze usługi realizujemy dwubiegunowo, tzn. albo tworzymy produkt zgodnie z wytycznymi podanymi przez Klienta, wraz z materiałami przez niego dostarczonymi, albo realizujemy zlecenie samodzielnie od A do Z. Wszystko zależy od Państwa oczekiwań.

 

  1. Wycena projektu

Po analizie oczekiwań Klienta i ostatecznym ustaleniu kształtu projektu oraz sposobu jego realizacji produkt zostaje wyceniony.

 

  1. Harmonogram prac.

Gdy określony jest już przedmiot umowy i wycena, można założyć harmonogram prac, który obejmuje terminarz poszczególnych etapów realizacji projektu.

 

  1. Zamówienie

Zamówienie to czwarty etap naszej współpracy.

Może odbywać się ono osobiście (dojazd do Klienta), drogą elektroniczną lub pocztową na podstawie umów dostarczonych przez firmę SPEKTATOR. Każda umowa jest sumą  wcześniejszych ustaleń z Klientem w zakresie określenia przedmiotu umowy, wyceny projektu oraz  terminu i sposobu realizacji.

 

Każde złożenie zamówienia wiąże się z wpłatą przez Klienta zaliczki w wysokości 20% ceny końcowej realizowanego projektu. W przypadku wycofania się Klienta z umowy, z przyczyn nieleżących po stronie firmy SPEKTATOR, zaliczka nie jest zwracana.

 

  1. Realizacja

Prace nad realizacją zlecenia rozpoczynają się z momentem otrzymania zaliczki i są prowadzone zgodnie z harmonogramem.

Gotowy produkt przedstawiamy Klientowi do zatwierdzenia osobiście lub poprzez media elektroniczne.

W zależności od zapisów w umowie możliwe są poprawki.

 

  1. Ustalenia końcowe

Poprzez zakończenie umowy rozumie się wypełnienie wszystkich jej warunków. Po otrzymaniu zapłaty, (pomniejszonej o kwotę 20-procentowej zaliczki), za zrealizowaną i zatwierdzoną przez Klienta usługę/produkt, wystawiamy fakturę VAT, którą dostarczamy osobiście lub przesyłamy pocztą oraz przekazujemy produkt będący wynikiem naszych prac.

 

W uzasadnionych przypadkach zmieniamy zasady współpracy zgodnie z ustaleniami z Klientem.

Script logo